Nabídka - předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou úklidové služby podle podmínek zákazníka a zadávací dokumentace konkrétního objektu.

V nabídkové ceně, která počítá s měsíční fakturací po provedení výkonů bez poskytování záloh zadavatelem, jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, to je zejména:

  • mzdy pracovníků včetně náhrad za dovolenou, 13. platu a příplatků za pohotovost (nemoc)
  • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti
  • náklady na materiál pro úklid
  • podíl na strojní vybavení a úklidové pomůcky vč. jejich údržby
  • režie 15% přímých nákladů
  • zisk ve výši 15 % z celkových nákladů

O jednotlivých položkách je předkladatel v případě zájmu zadavatele - ochoten jednat, rovněž tak i o dalších - v nabídce nespecifikovaných - výkonech či službách.

Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.