Nabídka - nabídková cena

Služby specifikované v bodě "Nabídka - rozsah služeb" jsou pro jednání s konkrétním zákazníkem ohodnoceny podle kalkulace jednotlivých nákladových a režijních položek.

Fakturace je prováděna vždy po skončení příslušného měsíce ve výši smluvní dohodnuté měsíční částky.

Vybavování sociálních zařízení hygienickými pomůckami (toal. papír, mýdlo, PET sáčky a pod.) je agentura STEP schopna zajišťovat resp. příslušný materiál dodávat.

Vzhledem ke zkušenostem z obdobných objektů doporučujeme tuto část nabídky upřesnit až po ověření skutečné četnosti v praktickém provozu po cca 2 - 3 měsících. Vzhledem k vysokému podílu mzdových nákladů na ceně poskytovaných služeb je nutno počítat s případnou korekcí ceny ve vztahu k event. úpravám minimální mzdy a životnímu minimu, protože takovéto úpravy mají vliv především na skupiny pracovníků zajišťujících tyto méně kvalifikované práce. Do fakturační hodnoty se též promítá meziroční inflační faktor včetně dopadů ze zvyšování úrovně minimální mzdy.

Po celou dobu činnosti byla agentura STEP vedena snahou ne získávat zakázky za každou cenu, ale za solidní ceny poskytnout zákazníkům solidní a trvalé služby.

Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.