Nabídka - předpoklady pro zpracování nabídky

Pro úklidové práce jsou uvažovány běžně dostupné materiály a zařízení - vysavače střední třídy a tuzemské čistící prostředky.

Pro pracovníky předkladatele bude zadavatelem zajištěno bezplatné užívání úklidových komor.

V nabídce nejsou zahrnuty speciální práce (např. mytí a čištění fasádního pláště, úklid venkovních ploch, čištění výpočetní techniky a tel. aparátů, chemické čištění koberců, impregnace podlahových krytin a pod.). Tyto práce je STEP připraven na požádání projednat se zadavatelem podle jeho požadavku a standardně zajišťovat.

Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.